Gvmslogo

Goa Vidyaprasarak Mandal's

Dr. DADA VAIDYA COLLEGE OF EDUCATION

GVM’s Dr. Dada Vaidya College of Education , Ponda Goa

B.Ed. Toppers

Year Student
1993-94 Miss Jaralikar Vandana Marutirao
1994-95 Mr. Vaze Kishore Vasudev
1995-96 Miss Gaonkar Vasuda Sanjay
1996-97 Miss Fernandes Lenina and Mr. Vas Miguel
1997-98 Miss Joseph Juliana
1998-99 Ms Goes Angelia
1999-00 Miss Fernandes Sibelia P.
2000-01 Mrs. Saluja Kumar S.
2001-02 Miss Rukma Naik D.
2002-03 Miss Padiyar Kshama Raghuvir
2003-04 Miss Kuvelker Trupti Umesh
2004-05 Miss Mhamal Sinthiya Sadanand
2005-06 Miss Vaz Jennifer
2006-07 Miss Braganza Julieta Suzy
2007-08 Shri Subhaji Meghraj Jaiprakash
2008-09 Miss Pai Khot Shruti Uday
2009-10 Miss Kerkar Sanam Shrihari
2010-11 Shri Gaude Ajay Ramchandra
2011-12 Miss Pilgaonkar Sonam Ramakant
2012-13 Miss Shah Kifah Naz
2013-14 Ms Torcato Andrea
2014-15 Miss Kudalkar Deepali Narayan
2015-17 Miss Fernandes Apurva E Manuella
2016-18 Miss Phadte Sanyogita Shekhar
2017-19 Mrs. S. D. Prathiksha
2018-20 Miss Lotliker Rutuja Ramdas